Fylkesrevyfestivalen i Finnmark

Fylkesrevyfestivalen i Finnmark har vært en årlig festival fra 1991.

Revyfestivalens historie

Det begynte i 1990. Brennelv bygdelag var tilnærmet konkurs etter å ha betalt ut garantier i forbindelse med tidligere minattsrockfestivaler. Bygdelaget hadde kjøpt konkursboet og satt igjen med en komplett scenerigg på Brennelvneset. Hva kunne sceneriggen brukes til?

Mange av bygdelagets medlemmer var de samme som deltok i revyarbeidet i regi av BLØGG. En sen ettermiddagstime kom ideen om en revyfestival på Brennelvneset. Etter interne diskusjoner i BLØGG kom vi imidlertid frem til at et slikt arrangement var spennende, men vi så muligheten for en utendørs revyfestival i Finnmark som lite realistisk.

Konklusjonen ble at vi ønsket å dra dette i gang som en kick-off på revysesongen, tidlig i mørketida.   Planleggingen startet og allerede høsten 1991 sto vi spente og ventet på de første deltakerne i Finnmarksmesterskapet i revy. Kultursalen i Lakselv var stedet, og alle faste stoler var demontert på dugnad for å gjøre kinosalen om til revy- og festlokale.

Vi var i sjokk fra første dag. Så mange herlige revyartister fra hele Finnmark samlet. En skulle tro at alle hadde ventet på et slikt arrangement. Suksessen var et faktum. Imidlertid var det klart at juryen måtte ha en sterkere faglig tyngde enn for eksempel politimesteren i Vest-Finnmark som var første juryformann.

Deltakende lag var enige om at dette ønsket vi å fortsette med som en årlig begivenhet. BLØGG skulle drive arrangementet de første tre år, deretter skulle det evalueres. Årene har gått og BLØGG har forblitt arrangør i alle år. Hvert år har det vært like artig å beskue samholdet og den interne støtten mellom de ulike revylag fra Kirkenes i øst til Loppa i vest. Samarbeids- og vennskapsforhold har utviklet seg på tvers av fylket. Kvaliteten på numrene har hatt en markant vekst. Deltakelsen har variert fra 6 til 16 lag. Så langt hele 51 forskjellige revygrupper i Finnmark deltatt og spilt til sammen 602 revynumre i Lakselv.

Vi har blitt den revyfestivalen som har vært arrangert flest ganger i Norge. Best av alt, vi har beholdt humøret og fokuset på å ha det artig. Nye generasjoner har kommet til og gamle har falt fra. Fylkesrevyen er et Finnmarksprodukt vi alle kan være stolte av.

Kalender

Dato Kl. Tittel Sted
31.05.2024 18:00 Fylkesrevyfestivalen i Finnmark Lakselv kultursal
01.06.2024 20:00 Fylkesrevyfestivalen i Finnmark Lakselv kultursal

Kontaktinformasjon

98023929 / 

bloggrevy@gmail.com

revygrupper.no/

www.facebook.com/Fylkesrevy

Evy Beate Paulsen

Besøksadresse

Postadresse
Postboks 358
9711 Lakselv

Andre opplysninger

Org.nummer
998 146 941

Stiftet dato
15.01.1991

Ant. medlemmer
0

Vipps-nummer
113477

Kategori
Festival

Område
Finnmark

Stikkord
Aktiv

Sist oppdatert
14.02.2024

Rediger med kode

Nyttige lenker

Sosiale media

2024 © Norsk Revy